I denna utbildning lär du dig både Hypnoterapi och Regressionsterapi (Tidigare Liv-terapi och Inre-barnet-terapi). Det är två ganska olika terapiformer, men båda har fokus på att hjälpa människor att komma tillrätta med sådant som skapar problem i vardagen. De kan också hjälpa till med att stärka sidor (egenskaper som man vill förstärka).

Under utbildningen får du lära dig de olika teknikerna genom att vi växlar demonstrationer, att få leda hypnossessioner som terapeut, vara bisittare och att själv få vara klient. Varje dag har vi även guidade meditationer. Här nedan ser du exempel på kursinnehållet för veckan.

 
Hypnos – inledning
Hypnos som verktyg
Hypnoterapi – Hur du arbetar som Hypnoterapeut
Grundläggande induktionsteknik
Samtalsteknik
Transfördjupningar
Suggestioner
Tecken på transdjup
Relationsskapande kommunikation
Stressreducering
Stärka självkänsla
Arbeta med etiska riktlinjer

 
Hypnoterapi
Fysisk induktion
Repetition av arbetsstegen för en Hypnoterapeut
Fortsättning suggestioner och ankare
Olika medvetandenivåer
Att vara hypnosterapeut och vägleda andra
Arbeta med rädslor och fobier
Grupphypnos
Stärka självtilliten
Skapa personliga hypnosskript
Arbeta med ideomotor
Inre drömmar
Hypnoterapi – sluta röka / sluta snusa
Hypnoterapi – bli av med laster

 
Regressionsterapi – tidigare liv
Tidigare Liv Regression
Teknik för de olika stegen i regressionen
Att arbeta som regressionsterapeut
Teknik för avslutande samtal
Mottaglighet och teknik i olika åldrar / stadier
Guidad meditation för inre utveckling
Gruppregression
Fler induktionstekniker
Finslipning av teknik för regressionsterapi
Fortsatt övning av samtalsteknik
Gruppregression

 
Regressionsterapi – Inre barnetterapi
Inre-barnet-terapi : regression för det innevarande livet
Fler induktioner
Möt din andliga guide
Fler tekniker för Regressionsterapi
Guidad meditation – Inre resa för andligt, spirituellt, mentalt växande

 

Diplomering

Efter genomgången utbildning blir du diplomerad hypnosterapeut.