Regressionsterapi

Hypnosterapi

Regressionsterapi är en form av hypnosterapi som går ut på att förändra ett beteende. Antingen vill man ta bort eller minska ett oönskat beteende eller så vill man förstärka ett beteende eller en egenskap man har. Det som skiljer hypnoterapi och regressionsterapi åt är att du här går tillbaka till grundorsaken för ditt problem.

Vi har levt många liv och i vår själ finns minnen och intryck från dessa liv lagrade. En del minnen härstammar från traumatiska händelser. Dessa kan göra sig påminda i våra nuvarande liv och kan ställa till problem för oss. De kan skapa fobier, mardrömmar, ilska, rädslor, depressioner eller oförklarliga fysiska åkommor.

Har du t.ex. en inneboende rädsla för trånga utrymmen, så skulle det kunna härstamma från en händelse där du blivit fastklämd eller instängd i ett tidigare liv. Har du mycket problem med halsen, skulle det kunna vara en hängning som ligger bakom. Har du drunknat i ett tidigare liv, skulle det kunna vara orsaken till att du är ovanligt rädd för vatten etc.

 

Tidigare liv

Med hjälp av regressionsterapi kan du gå tillbaka och se vad som hände i ett tidigare liv och på så sätt få insikt i vad som orsakar ditt problem. Det sker under hypnos, en djup avslappning, som gör att du kommer åt minnena. Regression är ett hjälpmedel för att komma åt de skador som drabbat en person under ett tidigare liv, som fortsätter att åstadkomma problem i det nuvarande livet.

Regression kan åtföljas av starka känslor och även smärta, men vilka traumatiska upplevelser man än genomgår, är konfrontationen värd sitt pris. Genom helandet som sker under terapin, kan blockeringen lösas upp. De flesta människor som återupplevt ett trauma i ett tidigare liv, under ledning av en regressionsterapeut, frigör sig från rädslan eller problemet. Dessutom får du också en ökad kännedom och insikt om ditt undermedvetna.

En regressionsterapisession tar ca 2-3 timmar och antal behandlingstillfällen beror t.ex. på vilken/vilka händelser som ligger till grund för problemet och din förmåga att gå ner i djup avslappning. Ofta räcker en regression men ibland kan det behövas flera, vanligast är mellan 1 och 3 behandlingstillfällen.

Besöket inleds och avslutas med ett samtal och besöket föregås av att du fyller i ett formulär.

Regressionsterapi kan t ex användas för

Fysisk smärta t.ex.

 • oförklarlig värk i kroppen

Psykiska problem t.ex.

 • fobier
 • rädslor
 • depressioner
 • tillit
 • hämningar
 • relationsproblematik
 • ätstörningar
 • sexuella problem
 • lågt självförtroende
 • självskadeproblematik

Övriga områden

 • nyfikenhet på ett tidigare liv

Regressionsterapi kan även ges i grupp, då i form av en Tidigare liv-meditation. Tag kontakt om ni vill prova detta!

Regressionsterapi ersätter inte traditionell sjukvård, utan skall ses som ett komplement till den.

Tina arbetar med Regressioner.

Boka Regressionsterapi!

Regressionsterapi med HarmoniQA i Kalmar

Priser

Hypnoterapi - Harmoniqa i Kalmar

Regressionsterapi

Varje besök tar sammanlagt ca 3 timmar
Pris: 2500 kr.

Antal sessioner

1-3 st rekommenderas, oftast med en längre period mellan gångerna.

Informativa Youtubelänkar om regressionsterapi:

Michael Newton
Have I been here before?