Få koll på dina

Vitaminer, mineraler & fettsyror

Mätbara brister i kroppen

Vi arbetar med instrument som mäter brister / överskott av vitaminer, mineraler, essentiella fettsyror och tungmetaller.

Tillskott

Äntligen kan vi erbjuda några basprodukter som är framtagna enligt konstens alla regler, vad det gäller rätt mängd av varje ingrediens och framför allt i förhållande till varandra.

Mineralstationen

Mineralstationens koncept är en del av ett mycket större koncept, där man under många år testat olika näringstillskott och olika kombinationer. Preparaten är specialtillverkade på licens och mängden näringsämnen är noga anpassat efter vad man sett ger bäst resultat.

HarmoniQA samarbetar med Mineralstationen

Vi använder oss av bioresonans, som är ganska välkänt i omvärlden men relativt okänt i Sverige. Med hjälp av bioresonans mätar vi om det finns brister i mineraler, vitaminer, fettsyror och om kroppen har högre halter av tungmetaller.

Vi kan erbjuda en intracellulär mätning av näringsnivåerna, separat eller inkluderat vid en konsultation. Med det menas hur mycket näring som faktiskt finns i cellen och vad du har kunnat tillgodogöra dig av den näring du tillför kroppen.

Du kan läsa mer om det här. Här hittar du information om vetenskapliga studier utförda med den ledande tillverkarens utrustning.

Vitamin- och mineralanalys med Mineralstationen

Har du behov av att få koll på ditt näringsintag?

Du är inte ensam. Jag finns här för att hjälpa dig!

Mineralstationens filosofi är att arbeta med fungerande tillskott där man kan mäta resultaten. Det är billigare och du slipper köpa ett antal olika burkar av varierande kvalitet men framförallt så slipper du gissa dig till vad du behöver.

Deras specialtillverkade produkter heter LIVLIG och LADDAD och här kan du läsa mer om varför de fungerar så bra.

Läs gärna om Mineralstationen och deras tillskott, så att du får grundläggande kunskaper i ämnet.

Tillskotten kan enbart köpas via registrerade terapeuter. Om du vill skaffa dem med hänvisning till mig klickar du här.

Det bästa är dock alltid att först boka in en analys av ditt näringsintag. Då kan vi också mäta din utveckling.

Hur jag kan hjälpa dig

Sammataget kan jag därmed hjälpa dig att analysera din näringsnivå, utifrån analysresultatet kan vi sedan se hur vi ska gå vidare. Är näringsnivåerna redan bra, kan du fortsätta med samma kost som tidigare. Är nivåerna däremot för låga så kan jag erbjuda dig ett enkelt sätt att reglera ditt näringsintag på. Både med kostråd och extra intag av näringsämnen som mineraler, vitaminer och fettsyror. Allt sammansatt av helt naturliga, ekologiska ingredienser utan syntetiska tillsatser.

Vitamin- och mineralanalys med Mineralstationen

Kostintag

Hur du kan höja ditt näringsintag med hjälp av kosten.

Vitamin- och mineralanalys med Mineralstationen

Motion

Hur du rör dig på bästa sätt utifrån ditt utgångsläge.

Vitaminer, mineraler & fettsyror

Hur du balanserar ditt näringsintag.

Mätbara resultat

Hjälper dig att mäta halten näring i din kropp.

Vitamin- och mineralanalys med Mineralstationen

Att hitta den näringsmässiga balansen behöver inte vara svårt

Efter analysen kan du utifrån mina råd återskapa balansen i din kropp. Det kan vara genom att du exempelvis förändrar din kost och tillsätter vitaminer och mineraler.

Om mig

Utbildare hos HarmoniQA Skola där jag utbildar inom Lymfmassage, Klassisk massage, Hypnos, Qigong, meditation mm. Mitt genuina intresse för det naturliga, ekologiska, självläkande genomsyrar alla mina utbildningar och även de behandlingar jag ger. Nu kan jag även hjälpa dig att mäta dina halter av näring i din kropp, med utrustning som testats vetenskapligt i över 20 år.

Matbaserad näring i synergi

De produkter vi lutar oss mot är de bästa tänkbara. De innehåller näring från mer än 120 ekologiska ingredienser, koncentrerade i låg temperatur. Näring utvunnen ur rena ingredienser ger en synergi som kroppen, med absolut minsta ansträngning, kan tillgodogöra sig.

Mineralstationen