DNA – återkoppling

The Reconnection - ÅterkopplingenDNA-återkoppling är en vidareutveckling av The Reconnection, helt fristående från denna. Jag har arbetat många år med The Reconnection, framtagen av Eric Pearl, och här är nu min egen vidareutvecklade återkoppling.  Den görs bara en gång i livet och är bestående. Det innebär en stor investering i din personliga utveckling och gör att ditt liv faller på plats och att din livsväg känns enklare.

För de flesta upplevs själva healingtillfället som en alldeles speciell och fantastisk upplevelse. Förändring startar under själva healingen och sker oftast gradvis och fortsätter sedan hela livet.

Healingen sker vid två tillfällen, under ca 1 timmes tid, med minst en natt och högst 72 timmars mellanrum.

Avsikten med denna healing är att skapa återkoppling till Universum, din innersta kärna, ditt innersta jag, och skapar nya förbindelser med Universum där ljus och information flödar till oss. DNA-återkopplingen knyter samman personen med dess ursprungliga frekvenser. 

Healing ersätter inte traditionell sjukvård, utan skall ses som ett komplement till den.

Tina arbetar med DNA-återkoppling.

Boka "DNA-återkoppling"!

Priser

DNA-återkoppling

Priset är totalt 3 333 kr för de båda healingsessionerna tillsammans.

Antal behandlingar

2 besök vardera under ca 1 timma, med minst 24 och högst 72 timmars mellanrum.