Andningscoach

Bokas vid stress eller inför din första lymfmassage

 

Stress

Då kroppen befinner sig i stresspåslag, vilket den periodvis gör under ganska lång tid, så påverkas många viktiga funktioner i våra kroppar. Ett av de absolut viktigaste systemen hos oss är lymfsystemet, och det försämras enormt under dessa perioder. För en del stannar det upp helt! Lymfsystemet är vårt eget detoxsystem, som ska driva ut slaggprodukter ur våra kroppar, förhindra att bakterier, virus etc ska komma in i oss, samt ta hand om t ex cancerceller. Fungerar inte detta system så slås dessa funktioner ut. Ofta hänger ett stagnerat lymssystem och viktuppgång ihop. Det handlar då inte om fetma, utan helt enkelt att vätskaansamlas i kroppen.

 

Andningen

Anledningen till att lymfsystemet slås ut är till största del att vårt andningsmönster förändras, vilket i sin tur påverkar många viktiga funktioner i våra kroppar. Andningen är också med och påverkar ph-halten i våra kroppar. Det regleras av koloxidhalten som hänger ihop med syrehalten i blodet. Därmed påverkar också andningen vårt näringsupptag. Därför är det allra första som behöver göras vid nedsatt lymffunktion, samt vid stress, att få igång den naturliga andningen igen.

 

Dina besök

Under detta besök pratar vi andning, övar andnings- och lymfteknik. Här ingår också undersökning och ev påbörjar vi en viss lymfmassage redan vid första tillfället. det beror helt på hur flödet hos dig ser ut. Du får dessutom med dig egna övningar hem som du gör varje dag. Detta är alltså hjälp till självhjälp. För att förändra ett invant beteende, i detta fall andningen, tar det ca 6 veckor. Vi ses därför varannan vecka under 3 tillfällen. När du väl fått igång andningen är det dags för dig att börja komplettera med lymfmassage. Du får också med dig instruktioner om hur du kan påverka lymfflödet själv. Vi pratar också kost och vilka kosttillskott som ökar lymfflödet.

 

Symtom efter långvarig stress

Under stress andas vi som sagt inte på rätt sätt och med tiden kan vi få många olika sorters symtom. Här nedan följer några exempel.

 • Kalla händer
 • Spända axlar
 • Högt blodtryck
 • Svettningar
 • Hjärtklappning
 • Sömnproblem
 • Ångest
 • Migrän
 • Viktuppgång (ansamling av vätska)
 • Tinnitus
 • En känsla av infarkt
 • Förvirring
 • Ryggproblem
 • IBS
 • Aptitlöshet
 • Astma
 • Minskat näringsupptag
 • Åderbråck
 • Svårigheter att bli gravid
 • Energilöshet
 • Minskat immunförsvar

 

Intervju

Här nedan kan du lyssna till en intervju med Anders Lönedal, som handlar om lymfan och hur det kommer sig att man kan andas sig frisk. 

Podcast 4health, del 1
Podcast 4health, del 2
Lymfatiska systemet, del 1
Lymfatiska systemet, del 2

 

 

Tina arbetar med Andnings- och lymfsamtal.

Boka andingssamtal!

Ansiktsbehandling hos HarmoniQA

Priser

Lymfdränagemassage med Harmoniqa i Kalmar

Andnings- och lymfbesök

1 besök ca 45 min, 500 kr.