Inre barnet-terapi (The inner child therapy)

Det inre barnet

Inre barnet-terapi är en regressionsterapi, där vi arbetar med de blockeringar som skapats genom händelser och upplevelser under barndomen och uppväxten.

Det inre barnet bär vi alla inom oss. Det är den del av oss som under barndomen sårats på ett eller annat sätt, fysiskt eller emotionellt. Det inre otillfredsställda barnet hindrar oss i vuxenlivet genom att vi reagerar utifrån dess perspektiv. Det handlar ofta om emotionella blockeringar som för oss att t.ex. känna oss oälskade, konflikträdda, sårbara, avundsjuka eller en inneboende ilska. Blockeringarna har uppstött som ett skydd från smärtan vi orsakats, vi har trängt undan den och rationaliserat bort den så att den inte längre är åtkomlig för oss.

Att försonas med det inre barnet är nyckeln till att försonas med oss själva som vuxna. Först då kan vi på allvar fokusera på att bli de mogna och medvetna människor vi önskar.

 

På cellnivå

Som barn är vi oerhört öppna och sårbara. Vi känner och upplever allt som utspelar sig runt omkring oss med hela vårt väsen. Negativa händelser sätter sig i vårt system på cellnivå och behöver göras medvetet, både fysiskt och emotionellt. För att kunna förstå vilken inverkan bortträngda trauman har på oss, behöver vi uppleva och känna från insidan hur det lilla barnet inom oss uppfattade människorna och atmosfären runt omkring och hur det påverkade oss.

Varje behandling tar ca 3 timmar och antal behandlingstillfällen beror på vad det handlar om för blockeringar och omfattningen. Likaså på hur väl klienten klarar av att ta fram minnena. Ofta räcker det med 1 – 3 sessioner.

Precis som vid övrig regressionsterapi inleds och avslutas besöket med ett samtal och besöket föregås av att klienten fyller i ett formulär. Därefter börjar sessionen med att du försätts i ett avslappnat tillstånd. Sedan hjälps du fram till det eller de minnen som orsakar de problem som du sökt för. Därefter bearbetas de negativa känslorna och upplevelserna, som hänger ihop med minnet, tills de inte längre innebär något obehag eller smärta för dig. Oftast innebär denna typ av terapi stora förändringar.

Inre-barnet-terapi ersätter inte traditionell sjukvård, utan skall ses som ett komplement till den.

 

Tina arbetar med Inre barnet-terapi.

Boka Inre-barnet-terapi!

Inre-barnet-terapi med HarmoniQA i Kalmar

Priser

Inre barnet-terapi med HarmoniQA i Kalmar

Inre barnet-terapi

Varje besök tar sammanlagt ca 3 timmar.
Pris: 2500 kr

Antal sessioner

1-3 st rekommenderas, oftast med en längre period mellan gångerna.