Aurarensning

Aurarensning kan hjälpa dig att rensa bort negativa energier som trängt in i ditt energifält. Aurarensning sker genom en kombination av kristallterapi och healing. Du sitter på en stol eller ligger på behandlingsbänken och auran rensas med hjälp av de olika kristaller som valts ut och lagts kring dig. Kristallerna rensar ditt aurafält.

strand_sten2Vi alla kan känna av att vi påverkas av energier på ett eller annat sätt, även om vi inte alltid är medvetna om att vi känner av det. Det kan t ex vara negativa energier ifrån vissa personer som påverkar oss, eller att vi känner av tunga energier på vissa platser, tankar och känslor som tränger djupt in i oss eller så kan det helt enkelt vara energier som härstammar från avlidna människor som finns i vår närhet. Vi har nog alla känt av hur vi kan påverkas om vi kommer in i ett rum där en person är på dåligt humör. Vi kan känna det i luften på något sätt även om personen inte ens tittar upp.

Dessa energier tränger in i energifältet som omger oss och påverkar oss på olika sätt. Det kan yttra sig på många olika sätt. Vi kan känna av att vi blir orkeslösa och tömda på energier och att vi mår dåligt på ett eller annat sätt.

Oftast tränger dessa negativa energier in i vårt energifält, och hakar fast där, när vi känner oss sårbara på ett eller annat sätt, när vår egen energi är låg. Det kan också vara så att vi attraherar vissa känslor eller tankar och då kan det behövas regressionsterapi efteråt, för att hindra att du fortsätter att dra till dig dessa energier.

 

Auran

Allting som överhuvudtaget finns består av energi. Precis allting är uppbyggt av atomer, och deras minsta beståndsdel är ren energi. Även luften, som vi upplever som tomrum, består av energi. Man skulle kunna säga att vi lever i ett energihav. Alla föremål som finns omges av ett personligt energifält, oavsett om det är ”döda” eller levande ting. Detta energifält kallas för aura och består av många olika lager som fortsätter utåt i det oändliga. Auran, innehåller information om personens tankar, känslor och upplevelser. Människans aura är äggformad. Den börjar i själva mitten av vår varelse och strålar ut åt alla håll, genom kroppen vidare utåt. Vi är alla ihopkopplade med allting annat genom energin som allting är uppbyggt av.

Vi kan känna igen detta från t.ex. Feng Shui, vars grundidé är att vårt liv och öden påverkas av energierna som finns i vår omgivning.

Aurarensning ersätter inte traditionell sjukvård, utan ska ses som ett komplement till den.

Tina arbetar med Aurarensning.

Boka Aurarensning!

Aurarensning med Harmoniqa i Kalmar

Priser

kristaller Harmoniqa i Kalmar

Aurarensning

Tid: ca 30 minuter
Pris: 595 kr

Antal behandlingar

Så ofta du känner ett behov av att det.