Hypnoterapi

Hypnoterapi kombineras med samtalsterapi och är en terapiform som går ut på att förändra ett beteende. Antingen vill man ta bort eller minska ett oönskat beteende eller så vill man förstärka ett beteende eller en egenskap man har.

Jag har specialiserat mig på behandlingar för att sluta röka, minska stress och att höja självtilliten, men jobbar självklart även med andra typer av problematik.

När du bokar ditt första besök, så behöver du även meddela, lite kort, vad du söker behandling för. Vid ditt första besök får du sedan ett formulär att fylla i, vilket ger mig lite av den förhandsinformation jag behöver. Därefter pratar vi om vad du vill uppnå under terapin och så börjar vi själva behandlingen.

Varje tillfälle inleds med ett kortare samtal. Därefter försätts klienten i ett tillstånd av lugn och avslappning. När en djup avslappning uppnåtts, används suggestioner för att påverka de oönskade beteendena eller förstärka ett beteende.

Under sessionen är man fullt medveten om allt som händer och vad man ev. säger eller gör. Du ligger lugnt och stilla på behandlingsbänken och lyssnar. Efteråt brukar man känna sig stärkt och behagligt positiv inombords.

Jag rekommenderar 3-6 hypnoterapisessioner, inledningsvis med ca 1 veckas mellanrum och efterhand glesare. 6:e behandlingen är gratis!

 

Hypnoterapi kan t ex användas för

  • Skapa tillit till sig själv och andra
  • Minska stress
  • Sömnproblem
  • Bli av med laster, t.ex. rökning, nagelbitning och sötsaksbegär
  • Ätstörningar
  • Bygga upp självförtroende
  • Stärka sina prestationer inom olika typer av sporter, idrotter, framträdande, prov, intervjuer etc.

 

Hypnoterapi kan även ges i grupp. Tag kontakt om ni vill prova detta.

 

Hypnoterapi ersätter inte traditionell sjukvård, utan skall ses som ett komplement till den.

 

Tina arbetar med Hypnoterapi.

Boka Hypnoterapi!

Hypnoterapi med HarmoniQA i Kalmar

Priser

Hypnoterapi - Harmoniqa i Kalmar

Hypnoterapi

Första besöket tar ca 1-1½ timma, övriga besök ca 1 timma.
900 kr per tillfälle.

Antal behandlingar

3-6 st rekommenderas, med 1-3 veckors mellanrum ( i början 1 veckas mellanrum)