Medicinsk Aromaterapi

Läkande eteriska oljor

Medicinsk aromaterapi är en terapiform som kan användas för att komma tillrätta med såväl fysiska som mentala åkommor. Man kan komma tillrätta med vanliga fysiska problem som exempelvis huvudvärk, ont i rygg eller nacke. Man kan också komma tillrätta med känslomässiga problem och många kroniska åkommor. Här används eteriska oljor, som kommer från växternas naturligt aromatiska beståndsdelar. Oljorna används både på grund av deras doft och deras inneboende läkande egenskaper. De eteriska oljorna påverkar kroppen på flera olika sätt. Kunskapen om och utnyttjandet av aromatiska och eteriska oljor för läkande syften är inget nytt fenomen. De går tillbaka till de allra tidigaste civilisationerna.

 

Medicinsk aromaterapi

Flera metoder samverkar

I Aromaterapeutiska behandlingar kombineras zonterapi, massage med läkande medicinska eteriska oljor, samt aromaterapi. De eteriska oljorna påverkar vårt känslomässiga och mentala tillstånd t ex genom sina dofter. Vårt luktsinne är nära förbundet med våra känslor och minnen. En specifik lukt kan exempelvis omedelbart framkalla associationer till en viss plats, en person eller upplevelse. Luktnerver går in i olika centra i hjärnan, framför allt till limbiska systemet, som även kallas reptilhjärnan, dofthjärnan eller känslohjärnan. Det Limbiska systemet ingår i centrala nervsystemet och spelar en viktig roll när det gäller minnet och inlärning, samt för stress och sexualitet. Därmed är doften är en viktig beståndsdel i det eteriska oljorna, men det är fler delar som påverkar.

 

Arbetar på cellnivå

När oljorna stryks ut på huden, eller tillsätts på andra sätt, når de så småningom ut i blodomloppet och vidare in i varje cell i kroppen. De känsloladdade dofterna hos eteriska oljor kombineras därmed med den fysiologiska effekten av de eteriska oljornas växelverkan med kroppens olika system. På det sättet kan en aromaterapibehandling sägas arbeta på flera olika nivåer, där både det fysiska, det känslomässiga, kroppen och sinnet, engageras.

 

Vad kan du söka för

Som du förstår kan Medicinsk aromaterapi användas för en mängd olika besvär. Vanligt är att man söker för t ex stress, sömnsvårigheter, huvudvärk (både pågående och förebyggande), känslomässig frigörelse, problem i rygg och nacke, viktproblem, problem med matsmältning, fertilitet, huvudvärk/migrän eller värk i kroppen. När man har olika former av besvär räcker det oftast inte med en behandling. Här rekommenderas 3 behandlingar i tät följd, helst inom 10 dagar, som en start. Var 6:e behandling är gratis!

 

Obs: Kom en stund före din behandling, så att du hinner fylla i hälsodeklarationen innan det är dags för din inbokade tid.

När du bokar denna behandling, meddela vad det är du söker behandling för. Detta kan du göra i rutan ”noteringar” då du bokar in dig genom vårt bokningssystem på hemsidan.

 

Tina arbetar med Medicinsk Aromaterapi.

Boka Medicinsk Aromaterapi!

Aromaterapi - HarmoniQA i Kalmar

Priser

aromaterapi hos Harmoniqa i Kalmar

Aromaterapi

Tid: ca 70 min.
Pris: 895 kr

Antal sessioner

3 besök i tät följd, sedan enligt överenskommelse.