Qigongutbildning, med möjlighet att bygga vidare till instruktörskompetens

 

Livsbrunnens ettåriga qigongutbildning ger goda teoretiska kunskaper och en bred praktisk bas. Den är främst för egen utveckling/eget bruk, men lägger samtidigt grunden för dig som vill vidareutbilda dig till instruktör.

 

Innehåll

 • Meditation i praktik och teori (bl. a. om meditationen som redskap för spirituell utveckling, om dess förmåga att läka kroppen och transformera om själen och om det holistiska tänkande som ligger till grund för all spirituell träning).
 • Qigong: Ma Bu (stående, passiv meditation), Smiling Heart qigong, Ba Duanjin qigong (”De åtta silkesbrokaderna”) steg 1-2, Aromaqigong, Hälsoqigong, Taoist temple seated qigong. Du lär dig också flera kortare qigongövningar.
 • Tai chi: introduktion till 24-formen. Mer information om tai chi-delen i qigongutbildning hittar du nedan under rubriken ”Qigong och tai chi/taiji”.
 • Klassisk buddhistisk mindfulness, steg 1-3.
 • Energimeridianer och akupunkturpunkter (grunder i TCM, Traditionell kinesisk medicin).

 

Om du efter genomför qigongutbildning vill bli meditations- och qigonginstruktör kommer vi att arbeta tillsammans för att du ska hålla en hög nivå såväl praktiskt och teoretiskt som pedagogiskt. I idealfallet behärskar du ett antal sinsemellan mycket olika qigongvarianter samt har en bred och relativt djup teoretisk bas som kommer till nytta främst när du lär ut meditation (i första hand kunskaper inom taoism och buddhism, men även allmänspirituella kunskaper). I detta skede är det viktigt att du har kontroll på din egen spirituella process och ditt fortskridande, då detta är grunden till att du kan hjälpa andra.

Vidareutbildningen sker under minst 6 månader med intensifierat hemarbete (längden beror på vilken studietakt du väljer och hur många och vilka qigongformer du väljer att examinera). Grunden är träffar månadsvis, 3 timmar per gång. Du examinerar dig i valfria qigongformer (examineringen sker successivt). Du lär dig också ytterligare qigongformer, om du önskar, samt breddar och fördjupar din kunskapsbas inom både kinesisk filosofi och det allmänspirituella området. Detta sker genom våra träffar, litteratur och instuderingsfrågor. Det kan också bli aktuellt att du träffar en grupp och lär deltagarna en qigongform (eller hjälper dem vidare i en form som de redan tränar) eller lär dem hur de ska meditera och berättar om meditationens effekter och mål.

 

Qigongutbildning – upplägg och innehåll

De olika delarna i qigongutbildningen följer på varandra i naturlig ordning. Nedan presenteras de i följd.

 

Meditationskunskap

De flesta av jordens folk har, eller har haft, någon tradition av meditationsutövande. Meditationspraktiken är inte något som man blir ”färdig” med efter en viss tids utövande, utan är en livslång resa – som är kolossalt spännande! Du kommer med tiden att lära känna både kropp, sinne, ande och omvärld på helt nya sätt. Under denna del av utbildningen bekantar du dig med zenbuddhistiskt influerad meditationsteknik där vi strävar mot allt mer ökad koncentration samt tankefrihet. Den som vill kan också arbeta med s k kontemplationer, dvs. tankeövningar som avser att förfina vårt spirituella tänkande.

Basen i teoridelen är meditationens potential att förändra individen, hur förändringar är möjliga och vilka förändringar som sker. Under utbildningsåret kommer vi ofta att återvända till detta tema eftersom det kommer att hända mycket med var och en som gör meditationen till en rutin.

 

Qigong och tai chi/taiji

Qi betyder ‘livsenergi’ och gong betyder ‘arbete’. När du utövar qigong arbetar du alltså med din och omgivningens livsenergi, ofta genom långsamma rörelser som utförs koncentrerat. I tusentals år har qigong använts i Kina för att stärka kropp och immunförsvar och rätta till fysiska åkommor. För många människor med till exempel migrän, tinnitus eller kronisk värk har qigong varit en väg ut ur problemen. Den fysiska aspekten är emellertid bara en del av qigong; även den spirituella utvecklingen är väsentlig. En ökad medvetenhet om universums cykler och en kraftfull kontakt med naturen är vanliga effekter av qigongträning. Dessutom: eftersom du fokuserar på att känna och hantera energi kommer du att öka din medvetenhet om denna och förståelsen för att energi är, och betyder, allt i vår värld.

Tai chi (taiji) betraktas ofta som en särskild form av qigong och är ett mycket bra verktyg för utveckling av koncentration, koordination, balans, kroppshållning och benstyrka. Tai chi är krävande men ger väldigt mycket tillbaka. Vi kommer att gå igenom den så kallade 24-formen, en av de mest spridda tai chi-formerna.

Tai chi är en utpräglad steg för steg-aktivitet. Utbildningsårets tai chi-del är en introduktion, vilket innebär att vi grundtränar de 24 positionerna och banden mellan dem. Då får deltagarna en god bild av vad tai chi är för något och får träna grundläggande koordination och kroppskontroll. De deltagare som sedan vill vidareutveckla sin tai chi gör detta under särskilda träffar efter utbildningsåret. Träffarna sker ca en gång per månad i sex månader, tre timmar per tillfälle.

 

Mindfulness

Det talas numera mycket om mindfulness, ett begrepp som vi i väst ofta tolkar om på ett tvivelaktigt sätt.

Mindfulness – närvaro i nuet – är i det vidare perspektivet meditation så som den ser ut i förlängningen, i vardagen. Sittande meditation under begränsade stunder är enligt klassiska traditioner inget självändamål, utan enbart ett grundläggande träningsredskap för att vi så småningom ska kunna behålla lugnet och stillheten för gott. Ute i ”verkliga livet” slutar meditationsträningen och mindfulnessträningen tar vid – men inte förrän utövaren är beredd!

Mindfulness är alltså utökad meditationsträning och därför ligger detta moment en bra bit efter introduktionen. För den som nyss har börjat meditera är mindfulness ett vagt begrepp, kanske även oväsentligt. Men vid ett särskilt tillfälle dyker frågan om sinneslugn i vardagen upp hos alla: när man har lyckats uppnå ett relativt lugn under meditationspasset och känner att man vill behålla detta lugn även efteråt. Då blir mindfulness plötsligt något greppbart!

För att du ska få fullt utbyte av utbildningen är det viktigt att du praktiserar regelbundet, främst övningarna från föregående tillfälle. Då kommer du snart att både utveckla din fysiska styrka och kroppskännedom och ta steg framåt på det själsliga planet.

 

Kursledare

Jag heter Thorwald Lorentzon och är 45 år, bor centralt i Skåne och har förmånen att kunna arbeta i en stor del av Sverige. Jag är certifierad qigong- och meditationslärare, tai chi-lärare och healer i två traditioner, och har också många års erfarenhet av asiatiska kamparter.

Genom Livsbrunnen förmedlar jag kunskaper som är ovanliga och i vissa fall unika. Med det följer ett ansvar, och kvalitet och djup är – naturligtvis! – viktiga saker som jag aldrig tummar på. Kraften i de klassiska systemen får inte urvattnas – det är ju just kraften som gör att de har frodats i flera tusen år och läkt kropp och själ hos miljoner människor! 

Eftersom jag har tränat spirituellt lång tid är andlig vägledning något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill inte bara lära människor att sitta rätt, stå rätt, utföra rörelserna rätt osv., utan även berätta vart det leder att praktisera och vad som händer med kropp och själ under lång och tålmodig träning.

 

Kurstider mm

Qigongutbildningen startar i Kalmar 21/1 2018. Vi ses därefter en heldag per månad (lördagar eller söndagar). Vårens övriga träffar blir 18/2, 18/3, 15/4, 20/5 samt 17/6. Vi bokar sedan gemensamt höstens träffar. Uppehåll i juli om inte deltagarna gemensamt kommer överens om annat. Plats (prel.): IOGT-NTO, Västerlånggatan 21. Obs.: Det går bra att komma in i utbildningsåret även om du missar första träffen. Läs allt om innehåll och villkor under fliken

 

Information i korthet

 • Utgångspunkten är att vi ses en heldag (sex timmar) per månad. Vi har alltid uppehåll i juli och kring jul (om inte deltagarna gemensamt bestämmer annat).
 • Pris, anmälningsavgift och delbetalning: Se nedan. Anmälningsavgiften och/eller ytterligare gjorda betalningar återbetalas ej vid avbruten utbildning. Grupprabatt (2 pers. eller fler anmäler sig samtidigt): 10 %.
 • Start, datum, plats: Utbildningen startar i Kalmar 21/1 2018.
  Klicka här.
  Det krävs minst 5 deltagare för start!
 • Anmäl dig i god tid! Antalet platser är begränsat till 8, ev. 9.

 

 

Utbildningen arrangeras av Livsbrunnen!

 

Tid: Start den 21/1 2018
Plats: (prel.): IOGT-NTO, Västerlånggatan 21, Kalmar. Obs: Det går bra att komma in i utbildningsåret även om du missar första träffen. Läs mer på Livsbrunnens hemsida om detta.
Pris: 10 250:- inkl. moms (för företag tillkommer momsen). En delsumma (4 500:-) måste betalas i samband med start. Resterande belopp kan delbetalas under utbildningens första 6 månader. Reseersättning tillkommer och fördelas mellan deltagarna.. Anmälningsavgiften och/eller ytterligare gjorda betalningar återbetalas ej vid avbruten utbildning. Grupprabatt (2 pers. eller fler anmäler sig samtidigt): 10 %.
Anmälan: Sker direkt till Livsbrunnen !