Mediumutbildning med Pehr Trollsveden

Denna mediumutbildning syftar främst till att öka dina intuition och dina mediala förmågor. Du får lära dig hur du ska kunna få kontakt med andra sidan, änglar och vägledare. Du får också lära dig att ha enskilda sittningar och seanser, läsa av tidigare liv, avläsa platser och rena hus. Utbildningen är uppdelad i 5 steg. Varje steg är på 2 dagar varje gång, lördag-söndag.

 

Certifiering

Efter genomgången utbildning blir du certifierat medium. Du kan även välja ett gå valfritt antal steg och får då ett diplom.

 

Kursdatum

Följande kursdatum gäller: 9-10/9 2017, 4-5/11 2017, 27-28/1 2018, 10-11/3 2018 samt 19-20/5 2018. Kursdagarna är ganska intensiva, då det är mycket att lära och mycket att prova på. Det är under dessa dagar som du får redskapen för att kunna öka din mediala förmåga. Redskapen är bl a psykometri, meditation, Tarotläggning, använda spåkula, pendel, hur man tar kontakt med andevärlden och en persons tidigare liv, hur man renar platser och kommer i kontakt med naturväsen etc. För att sedan fördjupa, och fortsätta att utveckla, din medialitet måste du öva. Ju mer du övar desto längre kommer du att komma i din mediala utveckling. Därför får du också uppgifter och provsittningar, som du ska göra mellan de olika stegen.

 

Kursledare

Pehr Trollsveden, som håller i utbildningen, är medium sedan lång tid tillbaka. Han är också känd från TV-serien “Från andra sidan”. Pehr har skrivit flera böcker, bl a om djurkommunikation, Lilla Pendelboken och meditation.

 

Tid: Lör-sön den 27-28/1, kl. 10-18 samt 10-17
Plats: IOGT-NTO:s lokal på Västerlånggatan 21, Kalmar
Kostnad: 2700 kr. Anmälningsavgiften på 700 kr betalas i samband med anmälan (återbetalas ej vid återbud). Då du anmält dig skickas dina fakturor till dig via mail. Uppge namn, adress, mobilnummer och mail vid anmälan. 
Anmälan: info@harmoniqa.se, på telefon: 0480-43 17 88 eller boka själv genom att trycka på den blå knappen.