Denna kurs med Jan Oleby riktar sig till dig som vill införskaffa kunskap att själv lära ut DRÖMSPEL och till dem som vill veta hur det går till. Den riktar sig i första hand till dig som jobbar med, eller vill jobba med alternativa behandlingar. Även terapeuter, psykologer, psykiater, samt intresserade läkare med alternativa och komplementära intressen inom svensk sjukvård är hjärtligt välkomna.

Jan Oleby är välkänd, bl a för att vara den ende läkare i Sverige som har Socialstyrelsens tillstånd att bedriva Healing i sin verksamhet. Du kan läsa mer om honom här.

Kursen i DRÖMSPEL är utarbetad efter noggranna studier hos Ambres. “Jag är nog den ende i Sverige som lär ut drömspel via kurser på detta sätt och hoppas att denna metod inte försvinner med mig. Drömspel är den enda metod jag känner till där man kan förändra sitt förflutna och i viss mån se in i framtiden”, säger Jan. Drömspelen kan hämtas ur nattdrömmar, själsresor, händelser och känslor. Ingen hypnos är inbegripen.

Tid: den 29-31/3 2019 kl. 9.00-17.00
Plats: IOGT-NTO:s lokal på Västerlånggatan 21, Kalmar
Kostnad: 2500 kr inkl moms. En anmälningsavgift på 1000 kr betalas i samband med anmälan. Uppge namn, adress, mobilnummer och mailadress vid anmälan. Kursen betalas via fakturor, som vi skickar via mail till dig. I priset ingår moms, anmälnings- och administrationsavgift.
Förhandsanmälan: Boka din tid direkt via anmälningsknappen.