1-årig utbildning Hypnoterapi & Regressionsterapi

I denna utbildning lär du dig både Hypnoterapi och Regressionsterapi (Tidigare Liv-terapi och Inre-barnet-terapi). Det är två ganska olika terapiformer, men båda har fokus på att hjälpa människor att komma tillrätta med sådant som skapar problem i vardagen. De kan också hjälpa till med att stärka sidor (egenskaper som man vill förstärka). Att arbeta terapeutiskt med människor kräver en utbildning där man under tid får lära sig behandlingsmetoden. Det är inte bara en teknik som man behöver lära sig, och som ibland lärs ut i kortkurser. Det är också ett sätt att hantera de olika situationer man ställs inför, personer man ska arbeta med och deras problematik. Detta är något som man lär in ödmjukt under tid, och tillsammans med sina klienter.

Läs här vad tidigare kursdeltagare tyckt om utbildningen.

 

Hypnoterapi

Hypnoterapi är en terapiform under hypnos, som går ut på att förändra ett beteende. Antingen vill man ta bort eller minska ett oönskat beteende eller så vill man förstärka ett beteende eller en egenskap man har. Det innefattar såväl samtalsterapi som terapi under hypnos. Detta är en upplevelsebaserad utbildning där du tränas på att kunna leda klienter till att kunna bli av med t ex rädslor, fobier eller beroenden. Du kan också hjälpa din klient att stärka de egenskaper som önskas framhävas. Klienten försätts i ett tillstånd av lugn och avslappning och därefter används suggestioner för att påverka de oönskade beteendena eller förstärka ett beteende.

 

Regressionsterapi

I Regressionsterapi arbetar du liksom tidigare med hypnos, men leder klienten själv in i det som är orsaken till att klienten upplever den rädsla, det beroende, eller den upplevelse av att ha olika former av svårigheter i detta liv. Oftast kommer här en djupare förståelse av varför livet ser ut som det gör och varför man beter sig som man gör. Regressionen kan hjälpa klienten att på ett djupare plan bli fri från sina svårigheter. Under hypnossessioner är klienten fullt medveten om allt som händer och vad man ev. säger eller gör. Under utbildningen tränas du både som klient, terapeut och bisittare under terapisessioner.

 

Hypnoterapi kan t ex användas för att

  • Skapa tillit till sig själv och andra
  • Minska stress
  • Sömnproblem
  • Bli av med laster, t.ex. rökning, nagelbitning och sötsaksbegär
  • Ätstörningar
  • Bygga upp självförtroende
  • Stärka sina prestationer inom olika typer av sporter, idrotter, framträdande, prov, intervjuer etc.

 

Mer om utbildningen

Detta är utbildningen för dig som vill bli diplomerad Hypnoterapeut och diplomerad Regressionsterapeut. Första delen av utbildningen är indelad i 3 kurstillfällen fördelade under ca 6 månaders tid. Den är fokuserad på Hypnoterapi. Därefter fortsätter utbildning i ytterligare ca 6 månader, fördelade på 3 kurstillfällen. Då är fokus Regressionsterapi. Under den praktiska delen, dvs  terapisessionerna, kommer du att få träna både som terapeut, klient och bisittare under.

Mellan kurstillfällena är det tid för såväl teoretiskt som praktiskt utövande av utbildningen. Det är då du får möjlighet att använda det du lär dig under kurstillfällena och prova det på dina övningsklienter. Den teoretiska delen består av kurslitteratur och att ingående studera de olika tekniker som används inom Hypnoterapi och Regressionsterapi.

För att bli en bra terapeut, krävs att du lär känna hypnosen tillsammans med dina klienter. Det är en kombination av teoretisk kunskap, samt att hantera människor i den situation som de befinner sig i just där och då. Att kunna se till var den personen vill landa när den gjort sig av med sina svårigheter eller var den ska landa när ni är klara med behandlingen. Du kommer under utbildningsåret att få jobba mycket med dig själv. Vilket är av stor vikt när man ska leda andra.

 

Kurshelg 1
Hypnos som verktyg
Hypnoterapi – Hur du arbetar som Hypnoterapeut
Grundläggande induktionsteknik
Samtalsteknik
Transfördjupningar
Suggestioner
Tecken på transdjup
Relationsskapande kommunikation
Stressreducering
Stärka självkänsla
Arbeta med etiska riktlinjer
Guidad meditation – inre möte

Kurshelg 2
Genomgång av träningsklienter
Fysisk induktion
Repetition av arbetsstegen för en Hypnoterapeut
Fortsättning suggestioner och ankare
Olika medvetandenivåer
Att vara hypnosterapeut och vägleda andra
Arbeta med rädslor och fobier
Grupphypnos
Stärka självtilliten
Guidad meditation för inre utveckling

Kurshelg 3
Genomgång av träningsklienter
Skapa personliga hypnosskript
Arbeta med ideomotor
Inre drömmar
Hypnoterapi – sluta röka / sluta snusa
Hypnoterapi – bli av med laster
Guidad meditation för inre utveckling

Kurshelg 4
Genomgång av träningsklienter
Tidigare Liv Regression
Teknik för de olika stegen i regressionen
Att arbeta som regressionsterapeut
Teknik för avslutande samtal
Mottaglighet och teknik i olika åldrar / stadier
Guidad meditation för inre utveckling
Gruppregression

Kurshelg 5
Genomgång av träningsklienter
Fler induktionstekniker
Finslipning av teknik för regressionsterapi
Fortsatt övning av samtalsteknik
Gruppregression
Guidad meditation för inre utveckling

Kurshelg 6
Genomgång av träningsklienter
Inre-barnet-terapi : regression för det innevarande livet
Fler induktioner
Möt din andliga guide
Fler tekniker för Regressionsterapi
Guidad meditation – Inre resa för andligt, spirituellt, mentalt växande
Diplomering

 

Fika ingår, men inte kost & logi.

 

Certifiering

HarmoniQA Skola är certifierad av Komplementärmedicinska Riksförbundet.

 

Kursdatum

Datum för den redan pågående utbildning i Kalmar är 12-13/5, 4-5/8, 6-7/10, 24-25/11, 26-27/1 2019, 13-14/4 2019

 

Kursledare

Utbildningen hålls av Tina Ribbershed och Mattias Ulriksson, utbildade inom PLRA, en internationell organisation för hypnosbehandlingar. Vi har varit verksamma inom hypno- & regressionsterapi sedan 2008 och har stor erfarenhet från dessa arbetsformer.

hypnosutbildning i Kalmar

Tid: Start Kurshelg 1: 17-18/8. Tid kl 10-17 båda dagarna. Övriga datum är: 19-20/10, 7-8/12, 15-16/2 2020. Ytterligare datum kommer längre fram.

Plats: HarmoniQAs kurslokal, Södra Långgatan 23, Kalmar.
Investering: 21 000 kr (inkl moms), som går att delbetala med 3500 kr inför varje kurshelg. En anmälningsavgift på 2500 kr betalas i samband med anmälan (återbetalas ej om du får förhinder, resterande återbetalas om du avbokar senast 1 vecka före kursstart). Uppge namn, adress, mobilnummer, ev företagsnamn som du vill ska stå på fakturan och mailadress vid anmälan, så skickas dina fakturor till dig via mail.
Förhandsanmälan: Boka in dig direkt via anmälningsknappen.