Helande cirkel med Monika Sky Eagle-Fly

“Cirkels kraft är Universums hjärta. Den är Helig, förenar och möter hela Universums Skapelse – Där vi alla är Gudomliga varelser och hör ihop”.

Varmast Välkommen till en förvandlande stund i cirkel med Monika Sky Eagle-Fly. Den Helande Cirkeln läker, helar och botar, förvandlar och medvetandegör. Cirkeln i sig är full av Magi, starkt beskydd och återförening med skapelsekällan i etthetens Kraft inuti människan. Kraften i sig hjälper till att hela och läka inom oss, genom det Gudomliga Ljuset.

Inuti cirkel – står Tiden alldeles stilla. Allt som existerar är i förening – ett med Verkligheten. Verklighetens inre spegel från Skapelsens Källa visar sig i denna cirkel. En människa kommer hem in till sig själv, till en djupare form av inre kontakt med Verkligheten och sin Sanning. Den är till för människor som vill ta ansvar och utvecklas i sitt inre rike. Tillsammans med Monika Sky Eagle-Fly samarbetar i denna cirkel Ljusmästare samt starka Andekrafter, som används ihop med shamanskt arbete och intuition. Det är jordnära och mycket förlösande med starkt helande, då det sker direkt på individbasis.

Healingcirklarna kan se lite olika ut beroende på vad gruppen behöver. Under kvällen blir det en kort stunds sharing för dem som vill. Under denna stund kan något intuitivt ske, exempelvis guidad vägledd inre meditation, rörelse och dans, beroende på vad gruppen som helhet behöver och önskar få här och nu. Fokus ligger på deltagarnas egna önskningar om helande och inifrån den, gör vi det arbetet på individnivå/skräddarsytt.

 

Om Monika Sky Eagle-Fly

Den som söker – den finner, sitt hem till slut.
Monika arbetar med starka Krafter, Magi, Förvandlingskraften (transformation).
Hon arbetar och ser energier i andra människor och förvandlar genom det Gudomliga Ljuset.
Hon är Ljusets Gudomliga budbärare i healing och använder energiarbete – mer än ord.
Monika arbetar även med speglingskraften. Att spegla upp en människas inre, få den att vakna och medvetandegöra henne/honom. Hennes arbete i cirkel sker på alla plan.

 

Deltagande i den Helande Cirkeln

Du kan anmäla dig till samtliga cirklar under våren eller bara till någon av dem, bestäm själv! Vi träffas på torsdagar en gång i månaden fram till sommaren, med start den 8 februari.

 

Obs: max 10 deltagare! Så var ute i god tid, Monika är fullbokad i Stockholm och blir det troligtvis även här!

 

Tid: 8/2, 8/3, 19/4, 10/5 och 7/6, kl 18-20.30.
Plats: Butik HarmoniQAs kurslokal, Södra Långgatan 23
Kostnad: 250 kr, som betalas kontant direkt till Monika då du kommer.
Anmälan: Boka in dig direkt via anmälningsknappen.