Elektroterapi – Deep Oscillation

Elektroterapi med HIVAMAT, även kallad Deep Oscillation, är en unik behandlingsmetod för en mängd olika åkommor. Elektroterapi med hivamatmetoden är en mycket mjuk, välbehaglig massagemetod för spända, uttröttade muskler, som ger ökad borttransport av slaggprodukter och tillförsel av syre och näring.

Behandling med Hivamat har en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, underhudsfett, muskler, blod- och lymfkärl). Därmed främjas transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.
Hivamat är en skonsam behandlingsmetod vilket gör det möjligt att påbörja behandling i ett tidigt skede efter skador eller operationer för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta. Även kroniska tillstånd som exempelvis lymfödem och olika smärttillstånd kan behandlas med bra resultat.

Följande fysiologiska effekter är kliniskt bevisade efter behandling med Hivamat

  • Effektiv smärtlindring
  • Antiinflammatorisk effekt
  • Reducering av ödem
  • Förbättrad och snabbare sårläkning
  • Reducering av fibroser
  • Ökad rörlighet
  • Minskad hudirritation
  • Behandling av akut trauma, preoperativ och postoperativ
  • Smärta från t ex whiplashskador, frakturer, muskelbristningar, diskbråck
  • Minskar risken för blodproppar
  • Kortare konvalescenstid
  • Effektiv behandling av ödem (frigör lymfflödet)
  • Behandling av idrottsskador
  • Avslappningsterapi vid behov av lugn och återhämtning

 

Vid problem med ödem, fast bindväv och fibroser, vilket är tecken på att lymfsystemet inte fungerar sm det ska, så boka en lymfmassage, Lymfmassagen kan kombineras med elektroterapi med HIVAMAT. Då får du det bästa av två världar, manuell lymfmassage och behandling med HIVAMAT! Boka i så fall elektroterapi 60 eller 90 minuter.

 

Tänk på att det kan behövas flera behandlingar några dagar i rad.

Titta på denna Youtubefilm för mer info!
Tina arbetar med Elektroterapi.

Boka Elektroterapi!

klassisk massage med HarmoniQA i Kalmar

Priser

elektroterapi hos HarmoniQA i Kalmar

Elektroterapi

Smärta, fibroser mm 30 min, pris 495 kr.

Lymfmassage 60 min, pris 720 kr
Lymfmassage 90 min, pris 995 kr

 

Antal sessioner

Enligt överenskommelse.