Egenvårdskurs med egenmassage för lymfan

I denna egenvårdskurs lär du dig vad du själv kan göra för att få ett bättre lymfflöde i kroppen. Det blir föreläsning kring hur du själv kan hjälpa ditt lymfsystemet genom olika metoder och val i vardagen, t ex kost, klädval, andning. lymfövningar, träning etc. Vi jobbar också praktiskt med andning och egenmassage. Detta blir ett bra komplement till din Lymfmassage här hos oss.

Lymfmassage

Blockeringar kan uppstå i lymfsystemet pga alla miljögifter som numera finns i riklig mängd. Blockeringar kan också uppstå pga exempelvis intag av mediciner, stress, rökning, för lite vätskeintag och dåliga matvanor. Lymfmassagen kan hjälpa till att avlägsna slaggprodukter som lagrats och även hjälpa kroppen att hålla ett jämnare näringsflöde. Genom massage stimuleras lymfmotoriken i lymfbanorna, så att de pumpar fram lymfvätskan snabbare. Massagen hjälper också till att lösa upp lymfstockningar i vävnaderna, vilket ger en friskare och smidigare vävnad. Lymfmassagen ser till så att vätska och slagg förs bort. Syftet med lymfmassage är att leda bort lymfvätska från svullna områden med skadade lymfnoder till friska områden där vätskan kan tas om hand. Massagen skiljer sig från övrig massage, då man arbetar med lätta händer i lymfans flöden. Så man arbetar med lätt beröring och bearbetar vätskan försiktigt i den riktning man önskar.

 

Egenmassage

Komplettera lymfmassage med egenmassage för bästa resultat. Egenmassagen kan du göra själv och då kan du stötta ditt system till ytterligare lite till.

 

Certifiering

HarmoniQA Skola är certifierad av Komplementärmedicinska Riksförbundet.

 

Kursledare

Tina Ribbershed, utbildad Lymfmassör, samt utbildad massagelärare.

 

Tid : 4/9, kl. 18.00-ca 19.30
Plats: HarmoniQA Spa och Butik, Södra Långgatan 23, Kalmar
Kostnad: 400 kr som betalas vid kurstillfället. 
Förhandsanmälan:
Boka in dig direkt via anmälningsknappen.