Chakrapunkter

Chakrapunkter

Chakra är sanskrit och betyder energihjul. Vi har många chakran, sju av dem räknas som huvudchakran och de vibrerar i var sin färg. Chakraflödet kan enkelt beskrivas som ett energiflöde som är grundläggande för vår överlevnad och vårt välbefinnande. De chakran som man vanligen talar om går från ryggslutet och upp till hjässan.

Kronchakrat
(violett) sitter mitt på hjässan, nästan lite ovanför hårbotten. Det står för andlig insikt och helhetssyn.

Pannchakrat

(indigo) och sitter i pannan. Det står för intuition, drömmar , visualisering och att se bortom.

Halschakrat

(blått) och sitter mitt på halsen. Det står för kommunikation, kreativitet och skapande.

Hjärtchakrat

(grönt) och sitter lite till höger om hjärtat. Det står för kärlek, relationer och medlidande.

Solarplexuschakrat

(gult) och sitter i mellangärdet. Det står för kraft, självförtroende, individualitet och beslutsamhet.

Navelchakrat

(orange), sitter strax nedanför naveln. Det står för balans, jämvikt och sexualitet.

Rotchakrat

(rött) och sitter vid ryggslutet/svanskotan. Det står för förankring och trygghet.

När vi är i balans och mår bra snurrar dessa energihjul i rätt fart och i rätt färgnyans. När vi utsätter oss för stress, svåra upplevelser och fysiska påfrestningar, uppkommer blockeringar och obalanser, som senare ger olika former av sjukdomar i vår fysiska och psykiska kropp. När våra chakran inte får tillräckligt med energi hamnar vi i obalans, ofta inom flera områden i livet, vi känner oss begränsade och mår inte bra. Att stänga sina chakran leder till att livsenergin inte kommer in och får flöda fritt i kroppen.

Chakrabalansering balanserar chakrapunkterna och öppnar chakraflödet och hjälper till att balansera hela dig, då alla upplevelser från ditt liv finns i din kropp