Kinesiologi

Kinesiologi kan användas för t.ex. värk och rörelseinskränkningar i kroppen, matsmältningsproblem, överkänsligheter, sömnsvårigheter, oro, dåligt immunförsvar, allergier, hudproblem m.m.

 

Muskeltest

Kinesiologin är ett sätt att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningar i musklerna. I kinesiologin har man hittat ett samband mellan bl.a. muskler, organ, körtlar och näringsämnen. Genom muskeltestning kan man hitta obalanser och blockeringar i kroppen och i en behandling placeras musklerna i ett läge för att se om de är överspända eller försvagade. Obalanserna behandlas sedan med olika metoder.

 

Behandlingsmetoderna jag arbetar med delas upp i fyra områden:

  1. Strukturell behandling: Massage, triggerpunktsbehandlingar, koppning, impulseringar (mjuk kot-justering) , bäckenjusteringar, käkledsbehandlingar, rörelse- och koordinationsövningar, stretching.
  2. Energibehandlingar: Stimulering av akupunkturpunkter med hjälp av fingrar eller penna, stimulering av öronakupunkturpunkter, healing/chakrabalanering, 7 Chi Keys ( En chakrabehandling med hjälp av akupunktursystemet).
  3. Näringskemisk behandling: Behov av vitaminer, mineraler eller näringspreparat. Eliminera bakterier/svamp/parasiter med hjälp av örter/näring.
  4. Mental energibehandling: Behandling av punkter på huden som påverkar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, andnings- och avslappningsövningar.

 

Behandling

En kinesiologibehandling ökar både den kroppsliga och själsliga kraften. Behandlingen läggs upp efter dina behov/problem. Antal behandlingar beror på hur länge man haft problemet, livsstil, stress , kost osv Ibland kan 1 behandling göra stor skillnad men ibland kan fler behandlingar behövas för att få bättre resultat.

 

Kinesiologi – ett helhetstänkande

Tillämpad Kinesiologi grundades i USA 1964 av amerikanska kiropraktorer  och är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom. Det görs genom att testa spänningen i musklerna och därefter göra en behandling av de problem som man hittar.

Kinesiologen använder sig av neuromuskulära tester eller manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Behandlingar görs sedan inom främst fyra olika områden: Struktur-mekanik, Energi-akupunktur, Näring-nutrition, Mentalt-psykologiskt.

Hälsotriangeln är ett central begrepp inom kinesiologin. Den består av människans tre delar:
Fysiskt (muskler, leder, skelett)
Kemiskt (mat, näringsämnen, neurotransmittorer, hormoner)
Emotionellt (tankar, minnen, känslor, stress)

Den grundläggande principen är att alla tre delar samverkar och skapar en helhet som är i balans. Får vi obalans på triangelns ena sida, påverkar det direkt de två andra. Hälsotriangeln visar att vi är beroende av att alla delar fungerar i samverkan och har lika stor vikt. Inom kinesiologin strävar vi alltid efter att, under en behandling, arbeta med hela människan samtidigt.

 

Se även www.kinesiologi.se

 

Josefine arbetar med Kinesiologi.

Boka Kinesiologi!

Kinesiologi hos HarmoniQA i Kalmar

Priser

kinesiologi hos HarmoniQA i Kalmar

Kinesiologi

Varje behandling tar ca 60 min.
1 behandling 650 kr.

Antal behandlingar

Efter behov