Hypnosterapi 1-årig utbildning

I denna utbildning i Hypnosterapi lär du dig både Hypnoterapi och Regressionsterapi. Det är två ganska olika terapiformer, men båda har fokus på att hjälpa människor att komma tillrätta med sådant som skapar problem i vardagen. De kan också hjälpa till med att stärka sidor(egenskaper som behöver man vill förstärka.

 

Hypnoterapi

Hypnoterapi är en terapiform under hypnos, som går ut på att förändra ett beteende. Antingen vill man ta bort eller minska ett oönskat beteende eller så vill man förstärka ett beteende eller en egenskap man har. Det innefattar såväl samtalsterapi som terapi under hypnos. Detta är en upplevelsebaserad utbildning där du tränas på att kunna leda klienter till att kunna bli av med t ex rädslor, fobier eller beroenden. Du kan också hjälpa din klient att stärka de egenskaper som önskas framhävas. Klienten försätts i ett tillstånd av lugn och avslappning och därefter används suggestioner för att påverka de oönskade beteendena eller förstärka ett beteende. 

 

Regressionsterapi

I Regressionsterapi arbetar du liksom tidigare med hypnos, men leder klienten själv in i det som är orsaken till att klienten upplever den rädsla, det beroende, eller den upplevelse av att ha olika former av svårigheter i detta liv. Oftast kommer här en djupare förståelse av varför livet ser ut som det gör och varför man beter sig som man gör. Regressionen kan hjälpa klienten att på ett djupare plan bli fri från sina svårigheter. Under hypnossessioner är klienten fullt medveten om allt som händer och vad man ev. säger eller gör. Under utbildningen tränas du både som klient, terapeut och bisittare under terapisessioner.

 

Hypnosterapi kan t ex användas för att

  • Skapa tillit till sig själv och andra
  • Minska stress
  • Sömnproblem
  • Bli av med laster, t.ex. rökning, nagelbitning och sötsaksbegär
  • Ätstörningar
  • Bygga upp självförtroende
  • Stärka sina prestationer inom olika typer av sporter, idrotter, framträdande, prov, intervjuer etc.

 

Mer om utbildningen

Första delen av utbildningen är indelad i 3 kurstillfällen fördelade under ca 6 månaders tid. Den är fokuserad på Hypnoterapi. Därefter fortsätter utbildning i ytterligare ca 6 månader och då är fokus Regressionsterapi. Mellan kurstillfällena är det tid för såväl teoretiskt som praktiskt utövande av utbildningen. Det är då du får möjlighet att använda det du lär dig under kurstillfällena och prova det på dina övningsklienter. För att bli en bra terapeut, krävs att du lär känna hypnosen tillsammans med dina klienter. Det är en kombination av teoretisk kunskap och att hantera människor i den situation som de befinner sig just där och då och att kunna se till vart den personen vill landa när den gjort sig av med sina svårigheter eller var den ska landa när ni är klara med behandlingen. Du kommer under utbildningsåret att få jobba mycket med dig själv. Vilket är av stor vikt när man ska leda andra.

Fika ingår, men inte kost & logi.

 

 

Certifiering

HarmoniQA Skola är certifierad av Komplementärmedicinska Riksförbundet och därmed är du, efter slutförd utbildning, behörig att teckna medlemskap hos KMR. I medlemskapet ingår patientansvarsförsäkring. Som medlem av KMR tillhör du Sveriges mest respekterade yrkesförbund för alla inom alternativmedicin.

 

Kursledare

Utbildningen hålls av bl a Tina Ribbershed, utbildad inom PLRA, en internationell organisation för hypnosbehandlingar. Tina har varit verksam inom hypnosterapi sedan 2008 och har stor erfarenhet som hypnosbehandlare.

 

Betalning

Tid: Kurshelg 1: 20-21/5, kurshelg 2: 26-27/8, kurshelg 3: 18-19/11, kl 10-17 båda dagarna.
Plats: HarmoniQAs kurslokal, Södra Långgatan 23, Kalmar.
Investering: 2500 kr/kurshelg som betalas inför varje kurshelg. En anmälningsavgift på 500 kr betalas i samband med anmälan (återbetalas ej om du får förhinder, resterande återbetalas om du avbokar senast 1 vecka före kursstart). Du betalar anmälningsavgiften genom att trycka på betalknappen här ovan, eller så skickar vi ut en faktura till dig. Uppge namn, adress, mobilnummer och mailadress vid anmälan. Resterande belopp betalas via faktura, som vi skickar via mail till dig.
Förhandsanmälan: info@harmoniqa.se, på telefon: 0480-43 17 88 eller genom att trycka på den blå anmälningsknappen.