Healingkurs – i Silvervioletta Flamman

Denna healingkurs handlar om personlig utveckling, rening och healing. Vi startar upp gemensamt under kvällen. Du blir initierad, dvs får ta del av denna underbara healingenergi så att du sedan kan använda den, Tina berättar sedan om energin och hur du kan använda healingenergin. Därefter arbetar vi med den och ger varandra healing. Vi provar även distanshealing och rening av platser/miljöer under kvällen. Läs mer här om kursdeltagares kommentarer om denna healingkurs.

 

Kan alla ge healing?

Du blir initierad i den silvervioletta flamman, vilket kan skänka dig glädje, förlåtelse och närvaro i nuet, när den praktiseras regelbundet. En initiering är en andlig ceremoni där du får ta del av healingenergin. Du lär dig att känna igen flammans energi och kan använda den i healing till dig själv och andra. Alla kan ge healing med övning och det är viktigt att veta vilken energi man använder då man ger healing, så att du t ex inte använder din egen energi då du vill hjälpa andra. När du väl är initierad, har du fått tillgång till just denna healingenergi och kan använda den i din healing.

I och med din initiering så kan du börja använda dessa renande och helande energier direkt och du kan även initiera andra i den silvervioletta flamman.

Kursen är förlagd till ett kurstillfälle och pågår sedan under ca 2 veckor, med hemuppgifter som sedan redovisas skriftligt innan du får ditt diplom.

 

Ur kursinnehållet

  • Vad är den Silvervioletta flamman
  • Hur man använder den Silvervioletta flammans energi
  • Hela andra på plats eller distans
  • Rena hus och platser med den silvervioletta flamman
  • Initiera och stärka dig själv och andra
  • Affirmationer och Meditationer
  • St Germain, vem var det?

 

Certifiering

HarmoniQA Skola är certifierad av Komplementärmedicinska Riksförbundet.

 

Kursledare

Tina Ribbershed, healer sedan många år.

 

Denna kurs kan du även få helt på distans med valfri kursstart. Den pågår då under 2 veckor och kostar 500 kr.

 

Tid: Start den 17/1 kl 18.00-21.30, resterande på distans.
Plats: Butik HarmoniQAs kurslokal, Södra Långgatan 23, Kalmar.
Kostnad: 750 kr. Uppge namn, adress, mail och mobilnummer då du anmäler dig, så skickar vi ut en faktura till dig via mail. Fika och kurskompendium ingår i kursavgiften.
Förhandsanmälan: info@harmoniqa.se, på telefon: 0480-43 17 88 eller genom att trycka på den blå anmälningsknappen.