Änglar & ”Högkänslighet”

Temat för denna änglakväll är förutom Änglar också högkänslighet. Många av oss upplever en extra känslighet gentemot sin emotionella och fysiska miljö. Därför behöver de mer tid och energi än andra att smälta de intryck som deras högkänslighet medför. Hur hanterar man denna medfödda känslighet? Hur hanterar man vardagen på bästa sätt för att inte dränera sig på energi? Under denna kväll pratar vi om hur man kan göra för att hantera sin vardag och minska intrycken.

 

Vad handlar en Änglakväll om?

Våra Änglakvällar återkommer då och då under året. Man kan se det som samkväm för dig som är intresserad av att få veta mer om de änglar som finns omkring oss och hur vi öppnar upp för att möta dem. Vi har lite olika teman under året, så ingen kväll är den andra helt lik. Det blir t ex samtal om änglarna omkring oss, hur änglar kan uppfattas, hur man kan ta kontakt och vi bekantar oss lite med de olika Ärkeänglarna. Varje änglakväll avslutar vi med en härlig meditation. Alla änglakvällar är helt fristående, så du kan när som helst vara med. Det är olika hur många deltagare som kommer. Ibland är det många och ibland lite färre. Vi bjuder in dig att vara en del i gruppen, en del i kvällens samtal, en del i samvaron med oss andra.

 

Teman under året

Våra Änglakvällar har pågått under et flertal år vid det här laget. Tidigare hade vi de olika Ärkeänglarna som tema, men fr om i år har vi har haft teman som Kärlek, Änglar och Moder Jord. Teman som vi planerar inför hösten, vintern och den kommande våren är bl a ”Personligt växande”, ”Öppna upp”, ”Grupphealing och rening”, ”Olika dimensioner”, ”Högkänslighet”, ”Balans och centrering”, ”Änglar på jorden”. Har du själv några idéer på tema som du vill att vi tar upp, som kan vara intressant för både dig själv och andra? Kom i så fall gärna med förslag.

Vi bjuder på tilltugg under kvällen!

Änglakvällar hålls av Håkan & ibland Tina Ribbershed

Tid: den 3/5 kl. 18.00-19.45
Plats: HarmoniQA Spa och Butik, Södra Långgatan 23, Kalmar
Kostnad: 100 kr
Förhandsanmälan: info@harmoniqa.se, på telefon: 0480-43 17 88 eller genom att trycka på den blå anmälningsknappen.